Twórcy systemu JIRA

Twórcy...

Informacja o licencji na system JIRA

JIRA wer. 7.9.1

Copyright © 2002 — 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Wykorzystanie tego produktu podlega warunkom opisanym w Umowy firmy Atlassian z użytkownikiem końcowym, o ile nie określono inaczej.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation.

Ten produkt zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

Ten produkt zawiera także kod dostarczony przez inne firmy.

Dodatkowe informacje na temat kodu oprogramowania i kodu innych firm stosowanego w tym produkcie, jak również odpowiednie informacje o ochronie praw autorskich, informacje prawne i licencyjne są dostępne w katalogu licencji znajdującym się w katalogu instalacyjnym systemu JIRA.

Informacja o licencjach na wtyczki JIRA

JIRA Agile v7.9.0-DAILY20180419071310

Copyright © 2002–2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Korzystanie z tej wtyczki podlega warunkom Umowy firmy Atlassian z użytkownikiem końcowym, o ile nie określono inaczej.

Ta wtyczka zawiera oprogramowanie utworzone przez Apache Software Foundation.

Ta wtyczka zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

Ta wtyczka zawiera także kod napisany przez inne podmioty.

Dodatkowe informacje na temat kodu oprogramowania i kodu innych firm stosowanego w tej wtyczce, jak również odpowiednie informacje o ochronie praw autorskich, informacje prawne i licencyjne są dostępne w katalogu "licenses" wewnątrz wtyczki.